Przyłącze zaprasowywane Megapress firmy Viega

Przyłącze zaprasowywane Megapress to najlepsze rozwiązanie w przypadku konieczności wykonania nowego przyłą­cza w istniejącej instalacji z rur stalowych. Za pomocą odpowiedniego zestawu narzędzi można bez czasochłonnych przygotowań wywiercić otwór w grubo­ściennej rurze stalowej i wcisnąć nową złączkę. Wystarczy do tego zwyczajna wiertarka oraz zaciskarka Viega (z wyjąt­kiem Picco).

Przyłącze zaprasowywane można stoso­wać do rur stalowych zgodnych z norma­mi PN EN 10255, PN EN 10220 / 10216­1 lub PN EN 10220 / 10217 ­1 i jest dostępne dla rur stalowych o średnicach 1 ½, 2, 2 ½, 3, 4, 5 i 6 cali.

Szybciej nawet do 80%. Przyłącze zaprasowywane umożliwia skrócenie czasu montażu nawet o 80% w porównaniu ze spawaniem. Metoda ta zapewnia również zmniejszenie obciążenia fizycznego instalatora. Dzięki uszczelce profilowej wykonanie szczel­nego połączenia między rurą a złączką trwa zaledwie dwie minuty.

Szybko i bezpiecznie przed, podczas i po instalacji. Szybkość i efektywność przyłącza zapra­sowywanego widać nie tylko podczas samej instalacji, lecz również przed jej rozpoczęciem i po zakończeniu. Pomoc w pozycjonowaniu znacznie ułatwia prawidłowe ustawienie przyłącza zapra­sowywanego na rurze, co znacznie poprawia bezpieczeństwo. Technika połączeń zaprasowywanych na zimno sprawia, że różne problemy podczas instalacji samego przyłącza, takie jak np. spływająca woda, stają się nieistotne. Redukuje do minimum czasy oczekiwania i okresy wyłączenia instalacji z użytku.